ไฟล์คำนวณภาษี 2564-2565

ไฟล์คำนวณภาษี 2564-2565

ไฟล์คำนวณภาษี 2564-2565

โปรแกรมที่ว่านี้คือ โปรแกรมคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ปีภาษี 2564 – 2565 รวมถึงไฟล์ Excel คำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เพื่อให้ทุกท่านที่มีเงินได้ นำไปทดลองคำนวณภาษี และวางแผนเตรียมการลดหย่อนภาษี ก่อนยื่นแบบเสียภาษีด้วยตนเองที่สำนักงานสรรพากร หรือ ยื่นแบบเสียภาษีทางอินเตอร์เน็ต

วันยื่นแบบภาษีฯ : วันที่ 1 มกราคม 2564 – 8 เมษายน 2565

โปรแกรม ช่วยคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ปีภาษี 2564 ยื่นแบบในปี 2565 ที่อยากแนะนำมีดังนี้ครับ

[1.] แบบ ไฟล์ Excel : เป็นบริการดีๆ จาก บลจ.ไทยพาณิชย์ ซึ่งใช้งานได้ง่ายมาก
Download ที่นี่ >ไฟล์ Excel คำนวณภาษี Tax Calculation 2021
คำแนะนำ  : เมื่อเปิดไฟล์ Excel คำนวณภาษีได้แล้วให้เลื่อนดูที่ % ของเงินสะสม ที่จ่ายเข้า “กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)” ให้เปลี่ยน จาก 15% ให้เป็น % ที่เราจ่ายตามจริงนะครับ  และกรอกข้อมูลรายได้ และรายการลดหย่อนที่แต่ละท่านใช้สิทธิ์ ให้ครบ ข้อมูลที่ได้ก็จะมีความถูกต้องแล้วหละครับ
*อย่าลืมกรอกยอด ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ที่เราถูกหักทุกๆเดือน ด้วยนะครับ (ถ้ามี)
*เมื่อกรอกเสร็จแล้วถ้ามี “ภาษีเงินได้ที่ชำระไว้เกิน” นั่นคือเงินที่เราจะได้คืนภาษีครับ โดยตอนที่ยื่นแบบจริงให้ติ๊กขอคืนภาษีด้วยนะครับ

[2.] แบบ กรอกผ่านเว็บไซต์ : เป็นบริการจาก บลจ.ทิสโก้  โปรแกรมคำนวณภาษีผ่านเว็บไซต์ เข้าใจง่าย ช่วยให้คุณเตรียมตัววางแผนเรื่องภาษีได้ดียิ่งขึ้น
กรอกข้อมูลเพื่อคำนวณภาษี ที่นี่ > คำนวณภาษีกับ Tisco Asset
*ถ้าในแต่ละเดือนเราถูกหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายไว้แล้ว แนะนำให้รวมยอดทั้งปี เทียบกับยอดภาษีที่คำนวณได้ในเว็บไซต์ข้างต้น ถ้ายอดที่หักไว้แล้วเกินกว่ายอดที่ต้องเสียจริง ก็ให้ขอคืนเงินภาษีในส่วนต่างนั้นนะครับ

[3.] แบบติดตั้ง Program ลงคอมพิวเตอร์ : เป็นโปรแกรมจาก กรมสรรพากร ช่วยคำนวนภาษี ภ.ง.ด. 90, ภ.ง.ด.91 สำหรับนำไปทดลองกรอกข้อมูลเพื่อคำนวนภาษี
Download FREE ได้ที่นี่ >
  โปรแกรมคำนวณภาษี กรมสรรพากร

[4.] แบบ APP บนสมาร์ทโฟน & แท็บเล็ต :
# แอพ  RD Smart Tax ของกรมสรรพากร ดาวน์โหลดได้ที่ App Store และ Play Store
# แอพ  iTAX Pro โปรแกรมคำนวณภาษี ดาวน์โหลดได้ที่ App Store และ Play Store
# แอพ  ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ดาวน์โหลดได้ที่ Play Store
# แอพ TaxCal Thai Lite สามารถดาวน์โหลดได้ที่ App Store

เมื่อมีโปรแกรมช่วยคำนวณภาษีทั้งแบบกรอกผ่านเว็บ หรือไฟล์ Excel หรือ App เรามาดูอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาปีภาษี 2563 ก็จะเป็นดังนี้ครับ ไฟล์คำนวณภาษี 2564-2565

อัตราภาษีเงินได้ 2564-2565

เมื่อทุกท่านทราบฐานรายได้ของตนแล้ว ควรวางแผนเพื่อลดหย่อนภาษี รวมถึงเตรียมยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปี ท่านสามารถโหลดโปรแกรมฟรีช่วยคำนวณก่อน เพื่อให้เวลายื่นแบบภาษีจริงๆ จะได้ไม่เสียเวลาครับ ทั้งนี้เราสามารถยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ปีภาษี 2564 ได้ตั้งแต่ 1 มกราคม – 8 เมษายน 2565 ครับ

tiscoasset